Cfarë është eKioska?
Cfarë është eKioska?
KIOSKA ELEKTRONIKE, TË VENDOSURA PRANË NJËSIVE TUAJA ADMINISTRATIVE, TË CILAT JU OFROJNË MË SHUMË SHËRBIME TË BASHKISË SË TIRANËS.
Aplikime
Aplikime
FORMULARËT DHE DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR TË APLIKUAR NË KATEGORITË E SHËRBIMEVE TË STREHIMIT SOCIAL, HAPËSIRËS PUBLIKE DHE TRANSPORTIT.
Vërtetime
Vërtetime
VËRTETIMI I DETYRIMEVE TE PRAPAMBETURA PËR SUBJEKTET QË USHTROJNË AKTIVITETIN NË TERRITORIN E BASHKISË TIRANË

Kategoritë e Shërbimeve

Formularët dhe dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar në disa nga kategoritë kryesore të shërbimeve të Bashkisë Tiranë.
MË SHUMË
Vërtetimi i detyrimeve te prapambetura të subjekteve në Tiranë nga Drejtoria e Përgjithshmë e Tarifave dhe Taksave Vendore.
MË SHUMË

Si funksionon

Vendosni kursorin në secilin nga elementët e eKioskës dhe merrni më shumë informacion.

Statistika

Sa eKioska? Sa shërbime? Sa qytetarë të shërbyer?
10

eKioska

47

Shërbime

1745

Qytetarë

Vendndodhja

Ku mund t'i gjejmë eKioskat?