Këtu mund të gjeni në mënyrë të mirëstrukturuar dokumentacionin e nevojshëm shoqërues për procedurat në kategoritë e shërbimeve të Hapësirës Publike, Strehimit Social dhe Transportit Publik.

Hapësira Publike

Hapësira Publike

Strehimi Social

Strehimi Social

Transporti Publik

Transporti Publik